Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình Cử nhân tài năng khóa 2019

 THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình Cử nhân tài năng khóa 2019

   Khoa Hóa học thông báo đến những sinh viên đã tham dự vòng phỏng vấn CT CNTN sáng ngày 28/8/2019 danh sách sinh viên trúng tuyển. Những sinh viên có tên trong danh sách trúng tuyển sẽ chuyển qua lớp 19HOH1TN và học theo thời khóa biểu lớp 19HOH1TN.

DANH SÁCH SV TRÚNG TUYỂN CT CNTN KHÓA 2019