Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi môn Hóa học nano lớp 16HOH_TN và 16CKH

 THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch thi môn Hóa học nano lớp 16HOH_TN và 16CKH

- Thời gian: thứ 5, ngày 5/9/2019, lúc 13h00

- Địa điểm: thông báo sau.