Thông báo v/v phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020

Khoa Hóa học                                                                                     Tp.HCM, ngày 03 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO 

V/v phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020

   Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập cũng như các hoạt động sinh hoạt khác trong thời gian học ở bậc đại học được thuận lợi nhất, Ban chủ nhiệm khoa Hoá học phân công Thầy Cô phụ trách công tác chủ nhiệm các lớp trong năm học 2019-2020 như sau:

STT

LỚP

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

EMAIL LIÊN HỆ

1

16HOH-TN

ThS. Lê Hữu Thọ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

16HOH-VP

TS. Lê Tiến Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

16CKH-1

ThS. Nguyễn Thị Thảo Ly

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STT

LỚP

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

EMAIL LIÊN HỆ

1

17HOH-1

ThS. Nguyễn Trường Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

17HOH-2

ThS. Đỗ Văn Nhật Trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

17HOH-TN

ThS. Nguyễn Xuân Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

17HOH-VP

Cô Nguyễn Thị Tình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

17CKH-1

Cô Nguyễn Thị Diễm Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

17CKH-2

ThS. Lê Thị Huỳnh Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

17CKH-3

Cô Nguyễn Phúc Thịnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

LỚP

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

EMAIL LIÊN HỆ

1

18HOH-1

Cô Hồ Thị Thanh Nguyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

18HOH-2

ThS. Lê Thị Huỳnh Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

18HOH-TN

ThS. Nguyễn Trường Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

18HOH-VP

ThS. Khuất Thị Khánh Vân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

18CKH-1

ThS. Lê Hữu Thọ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

18CKH-2

ThS. Đỗ Văn Nhật Trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

18CKH-3

ThS. Nguyễn Xuân Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STT

LỚP

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

EMAIL LIÊN HỆ

1

19HOH-1

Cô Phạm Thị Lệ Chi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

19HOH-2

Thầy Nguyễn Thế Luân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

19HOH-3

Thầy Vũ Tấn Phát

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

19HOH-TN

ThS. Khuất Thị Khánh Vân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

19HOH-VP

TS. Lê Tiến Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

19HOH-CLC

Cô Nguyễn Thị Tình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

19CKH-1

Cô Hồ Thị Thanh Nguyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

19CKH-2

Thầy Lê Quang Đông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

19CKH-3

Thầy Vũ Tấn Phát

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Mọi thắc mắc, ngoài bộ phận giáo vụ khoa là cô Nguyễn Thị Tình – Giáo vụ ngành Hoá học (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) và thầy Nguyễn Trường Hải – Giáo vụ ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), sinh viên có thể liên hệ trực tiếp giáo viên chủ nhiệm theo từng lớp hoặc gửi email về hộp thư chung của khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Thông báo chi tiết xem tại đây.