Thông báo v/v chọn chuyên đề môn Thực hành Hóa học ứng dụng trong HK I/2019-2020

THÔNG BÁO

V/v chọn chuyên đề môn Thực hành Hóa học ứng dụng trong HK I/2019-2020

Đối tượng: những sinh viên đã đăng kí học phần môn Thực hành Hóa học ứng dụng trên portal.

Môn học Thực tập Hóa học ứng dụng trong HK I/2019-2020 sẽ mở tất cả 5 chuyên đề, mỗi sinh viên đăng kí học đủ 3 trong 5 chuyên đề thì được tính hoàn thành môn học.

+ Chuyên đề 1: Hóa hữu cơ (tối đa 100 SV)

+ Chuyên đề 2: Hóa vô cơ (tối đa 60 SV)

+ Chuyên đề 3: Hóa lý (tối đa 40 SV)

+ Chuyên đề 4: Hóa dược (tối đa 54 SV)

+ Chuyên đề 5: Hóa phân tích (tối đa 24 SV)

- Sinh viên đăng kí các chuyên đề dựa theo mức độ yêu thích (từ yêu thích nhất đến yêu thích ít nhất) tương ứng với mỗi dòng (YT1-YT5). Khoa sẽ lấy 3 chuyên đề yêu thích nhất của sinh viên trong 5 chuyên đề.

- Mỗi chuyên đề sẽ có giới hạn số lượng, trường hợp chuyên đề nào có số lượng đăng kí vượt chỉ tiêu thì Khoa sẽ lấy dựa theo thời gian đăng kí, những sinh viên nằm ngoài chỉ tiêu của chuyên đề đó sẽ được chuyển sang chuyên đề yêu thích tiếp theo.

- Sinh viên đăng kí TẠI ĐÂY

- Thời gian đăng kí: từ ngày đăng thông báo đến 12h00 ngày 26/8/2019.

***

Lịch học dự kiến: Mỗi chuyên đề sinh viên sẽ học trong 2 ngày

- Chuyên đề 1: Hóa hữu cơ [Thứ 6, Thứ 7 _ Tuần 1 (50SV) + tuần 2 (50SV)]

+ Tổng hợp Benzocaine

+ Cô lập curcumine từ củ nghệ

50 SV/ngày TT, tại CS Linh Trung

 

- Chuyên đề 2: Hóa vô cơ [Thứ 6, Thứ 7 _ Tuần 3 (30SV) + tuần 4 (30SV)]

+ Tổng hợp muối Mohr và phân tích, đánh giá thành phần hóa học trong sản phẩm điều chế

+ Tổng hợp phức chất

30 SV/ngày TT, tại CS Nguyễn Văn Cừ

 

- Chuyên đề 3: Hóa lý [Thứ 6, Thứ 7 _ Tuần 5 (20SV) + tuần 6 (20SV)]

+ Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ Zeolit 3A

+ Khảo sát khả năng hấp phụ vật liệu hấp phụ

20 SV/ngày TT, tại CS Nguyễn Văn Cừ

 

- Chuyên đề 4: Hóa dược [Thứ 6, Thứ 7 _ Tuần 6 (18SV) + Tuần 7 (18SV) + Tuần 8 (18SV)]

+ Kiểm nghiệm dược liệu bằng PP Hóa học

+ Đánh giá tác dụng sinh học

18 SV/ngày TT, tại CS Nguyễn Văn Cừ

 

- Chuyên đề 5: Hóa phân tích [Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật _ Tuần 12 + Tuần 13]

+ Phân tích hỗn hợp dược phẩm bằng phương

8SV/ngày TT, tại CS Nguyễn Văn Cừ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

3734698
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
890
890
99159
3734698