Thông báo v/v kiểm tra thông tin chuyên ngành của sinh viên khóa 2015 và 2016 ngành Hóa học

 

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra chuyên ngành của sinh viên khóa 2015 và 2016 ngành Hóa học

Phòng Đào tạo đã đồng bộ dữ liệu thông tin chuyên ngành của sinh viên Khóa 2015 và 2016 lên portal, sinh viên vào tài khoản portal để kiểm tra lại. Trường hợp sinh viên bị sai thông tin chuyên ngành thì phản hồi qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hạn cuối phản hồi là 16h00 ngày 02/8/2019.

Sinh viên xem hướng dẫn kiểm tra thông tin chuyên ngành trong TB của Phòng Đào tạo tại đây.