Thông báo danh sách đăng kí môn Hóa phân tích 2 (HK hè 2019) bổ sung

 THÔNG BÁO

Danh sách đăng kí môn Hóa phân tích 2 (HK hè 2019) bổ sung

Danh sách

Lưu ý: Danh sách này sẽ được gửi cho PDT để ĐKHP. Sinh viên đi học theo thời khóa biểu tại đây.