Thông báo thời khóa biểu của các khóa trong HK I/2017-2018 (chính thức)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU CỦA CÁC KHÓA TRONG HK I/2017-2018

TKB khóa 2014

TKB khóa 2015

TKB khóa 2016

TKB khóa 2017

TKB lớp Việt-Pháp

Lưu ý:

- Thực tập hóa vô cơ 1 (khóa 2016) chia làm 2 đợt: đợt 1 từ tuần 3-8 (nhóm 16HOH1A và 16HOH1B), đợt 2 từ tuần 9-14 (nhóm 16HOH1C và 16HOH1TN). Sinh viên khóa 2016 xem lịch thực tập trong TKB ở trên và thực hiện đúng như quy định.

- Học kì này, môn Đường lỗi CMĐCS chỉ còn 1 lớp, sinh viên nào bị trùng giờ thì liên hệ PDT để xin học chung với khoa khác.

Mọi thắc mắc liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.