Lịch học bài tập K2013_HK2/14-15

Sinh viên K2013 xem file đính kèm bên dưới để theo dõi lịch học các môn bài tập

Lịch bài tập

Bài tập Hóa hữu cơ 1 và Bài tập Hóa vô cơ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 23/03/2015

                                                                             Người đăng: ThaoLy