Thời khóa biểu các lớp K11, K12, K14_HK2/14-15

Sinh viên lớp Pháp các khóa K2011, K2012, K2014 xem thông tin về các môn học riêng dành cho hệ V-P như sau:

* Khóa 2011:
1/ Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học: Thứ 4, tiết 2-4
2/ Môn Pháp văn 8: Thứ 4, tiết 7-9

* Khóa 2012:
1/ Môn các phương pháp phổ nghiệm: Thứ 2, tiết 7-9 (F302) và thứ 6, tiết 4-6 (F202) bắt đầu từ ngày 02/03/2015 (sau tết nguyên đán)
2/ Môn Pháp văn 6: thứ 5, tiết 7-9 và thứ 7, tiết 2-5

* Khóa 2014:
1/ Môn Pháp văn 2: thứ 6, tiết 2-5
2/ Môn Pháp văn chuyên ngành 1: thứ 6, tiết 7 -8

Tất cả các môn học còn lại đều bắt đầu học từ ngày 26/01/2015 ,tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
Về phòng học sẽ có thông báo sau, SV theo dõi tại web khoa.