Thông báo lịch học các học phần mở trong học kì hè 2019

 THÔNG BÁO

Lịch học các học phần mở trong học kì hè 2019

Hóa phân tích 2

+ Thời gian: Thứ 2, 4, 6 _ từ 8h00-11h30 (Bắt đầu từ tuần 08/7/2019)

+ Phòng học: F301 (cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

Hóa học nano (môn học sử dụng 100% tiếng Anh)

+ Thời gian: từ 19-23/8/2019, cả ngày.

+ Phòng học: Thông báo sau (cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

- Thực tập hóa phân tích 1

+ Thời gian: thứ 3, bắt đầu từ tuần 15/7/2019.