Thông báo thời khóa biểu HK II/2018-2019

 -Khoa Hóa học-

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK II/2018-2019

- Khóa 2016

- Khóa 2017

- Việt-Pháp (4 khóa)

Lưu ý:

- Khóa 2018 (CQ và CNTN) xem lịch học trên web trường.

- Học kì II/2018-2019 có mở các môn Thực tập chuyên ngành của CN Hữu cơ, Hóa lý, Vô cơ & UD và Polyme; lịch học cụ thể GV sẽ trực tiếp sắp xếp với lớp.

- Khóa 2015 trở về trước học môn chuyên ngành theo thời khóa biểu khóa 2016. Môn học mã CHE đã được xét tương đương với mã HOH.

- Sinh viên theo dõi lịch đăng kí học phần trên web trường

- Thời gian bắt đầu HK II/2018-2019: ngày 18/2/2019

- Phòng học hệ CNTN (khóa 2016 và 2017 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ) và Việt-Pháp sẽ thông báo sau.

- Mọi thắc mắc phản hồi qua e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..