Thông báo lịch thi giữa HK II/2016-2017 môn Ứng dụng vi tính trong hóa học

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA HK II/2016-2017 MÔN ỨNG DỤNG VI TÍNH TRONG HÓA HỌC

Thời gian: 8h00, thứ 7, ngày 08/4/2017

Địa điểm: phòng B40b