Lịch thi học kỳ 2/16-17 Ngành CNKTHH-phòng thi

Lịch thi học kỳ 2/2016-17 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (có phòng thi)

 

Sinh viên theo dõi lịch thi theo link sau:

Lịch thi