[TB]_Thay đổi lịch thi - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THÔNG BÁO

v/v Thay đổi thời gian thi học kỳ 2, năm học 2016-2017

 

Lịch thi giữa học kỳ môn Hóa đại cương 2

- Thời gian: 08h00 ngày 29.03.2017 (thứ 4)

- Phòng thi: I.76

Lịch thi cuối kỳ môn Anh văn chuyên ngành 2

- Thời gian: 8h00 ngày 05.04.2017

- Phòng thi: thông báo sau.

 

Thông tin liên hệ: Thầy Trường Hải (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)