TB - Lịch báo cáo giữa kỳ môn học Giới thiệu ngành Hóa học và Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

      Khoa Hóa học thông báo đến các Sinh viên khóa 2016 Lịch báo cáo giữa ký môn học Giới thiệu ngành Hóa học/CNKT Hóa học cụ thể như sau:

1. Đ/v Sinh viên Ngành Hóa học (lớp 16HOH, 16HOH - TN)

+ Thời gian: Từ 07h30 đến 11h30, Thứ bảy, ngày 03/12/2016

+ Địa điểm: Phòng F203 và Phòng E403

     Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM

     (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5)

+ Hình thức, nội dung, thứ tự trình bày: Sinh viên theo dõi tại LINK THÔNG BÁO

2. Đ/v Sinh viên Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học (lớp 16CNKT Hóa học)

+ Thời gian: Từ 13h30 đến 16h00, Thứ bảy, ngày 03/12/2016

Địa điểm: Phòng I.76

     Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM

     (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5)

+ Hình thức, nội dung, thứ tự trình bày: Sinh viên theo dõi tại LINK THÔNG BÁO

LƯU Ý:

-  Các Sinh viên có mặt đúng giờ, lưu ý trang phục khi lên trình bày

-  Buổi báo cáo giữa kỳ được xem như 1 buổi học của Sinh viên do đó Sinh viên phải có mặt đầy đủ trong buổi báo cáo giữa kỳ. Sinh viên nào vắng mặt trong buổi của báo cáo giữa kỳ sẽ không có điểm báo cáo giữa kỳ.

-  Cách thức tính vắng mặt trong mỗi buổi: Sinh viên không có mặt tại thời điểm điểm danh đầu buổi hoặc cuối buổi thì tính là vắng mặt.