Thông báo lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

Sinh viên khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học xem lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 tại đây.

SV xem thông báo phòng thi trên web của Phòng Khảo thí.

Lưu ý: Tuần 30/5, các lớp lý thuyết của khóa 2019, 2020 được nghỉ học, môn thực hành vẫn học bình thường.