Thông báo v/v Tổ chức thi cuối kỳ môn “Giới thiệu ngành”, học kỳ 1, năm học 2021-2022

    Khoa Hóa học                                                                         Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Báo cáo cuối kỳ môn “Giới thiệu ngành”

Học kỳ 1, năm học 2021-2022

1. Thời gian – Địa điểm

- Thời gian: Từ 07h30 đến 13h00, ngày 26/12/2021 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Trực tuyến (online) trên nền tảng Zoom Cloud Meetings

2. Hình thức - Nội dung chuẩn bị

2.1.  Hình thức:

-  59 nhóm sẽ được chia thành 06 Hội đồng báo cáo song song với nhau:

+ Hội đồng 1 (Room 1): Nhóm 1, 2, 4, 7, 24, 25, 41, 42, 43 và 44

+ Hội đồng 2 (Room 2): Nhóm 3, 5, 6, 8, 26, 27, 40, 45, 46 và 47

+ Hội đồng 3 (Room 3): Nhóm 9, 10, 11, 12, 28, 29, 39, 48, 49 và 50

+ Hội đồng 4 (Room 4): Nhóm 13, 14, 15, 16, 30, 31, 38, 51, 52 và 53

+ Hội đồng 5 (Room 5): Nhóm 17, 18, 19, 20, 32, 33, 37, 54, 55 và 56

+ Hội đồng 6 (Room 6): Nhóm 21, 22, 23, 34, 35, 36, 57, 58 và 59

-  Thông tin Room, chương trình làm việc và thứ tự trình bày của các Nhóm cụ thể sẽ thông báo sau.

2.2. Nội dung chuẩn bị: xem chi tiết trong thông báo theo link tại đây

-  Đại diện các nhóm gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 12h30, ngày 25/12/2021 (Thứ Bảy) với tiêu đề email “[GTN2021] – <STT Nhóm> – Báo cáo cuối kỳ bao gồm tất cả phần nội dung cần phải nộp theo yêu cầu ở trên (upload vào một link drive hoặc nén file, lưu ý phải chia sẻ quyền truy cập).

- Sinh viên đọc kỹ tất cả thông tin trong thông báo đính kèm để thực hiện đúng quy định.

    Mọi thắc mắc, phản hồi vui lòng gửi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

    với tiêu đề "[GTN2021] – [STT Nhóm] - [MSSV] – Thắc mắc/Khiếu nại".