Thông báo lịch trình báo cáo cuối kỳ môn Giới thiệu ngành, học kỳ 1, năm học 2020-2021

     Khoa Hóa học                                                                      Tp. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Báo cáo cuối kỳ môn Giới thiệu ngành

Học kỳ 1, năm học 2020-2021

1. Thời gian:

     + Đợt 1: Từ 07h00 đến 12h30, ngày 23/01/2021 (Thứ Bảy)

                    (Nhóm 01 đến nhóm 29)

     + Đợt 2: Từ 07h00 đến 13h00, ngày 24/01/2021 (Chủ nhật)

                    (Nhóm 30 đến nhóm 62)

2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM

                    (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5)

   Mỗi đợt chia thành 03 Hội đồng báo cáo song song. SV xem chi tiết trong link thông báo bên dưới phòng báo cáo của mỗi Hội đồng.

3. Hình thức và nội dung

Xem chi tiết trong file thông báo đính kèm bên dưới, chia thành 2 đợt báo cáo gồm:

+ Đợt 1: Nhóm 01 đến nhóm 29, thông báo chia hội đồng xem theo link 1 (nhấp vào "link 1")

+ Đợt 2: Nhóm 30 đến nhóm 62, thông báo chia hội đồng xem theo link 2 (nhấp vào "link 2")

4. Lưu ý quan trọng

Các nhóm theo dõi kỹ các mốc thời gian trong thông báo để thực hiện đúng thời gian

-  Các nhóm theo dõi kỹ Thang điểm Báo cáo cuối kỳ trong tài liệu môn học để có sự chuẩn bị phù hợp.

Các nhóm tự chuẩn bị thiết bị hỗ trợ âm thanh để trình chiếu VideoClip

-  Buổi báo cáo cuối kỳ được xem như 1 buổi thi của Sinh viên do đó Sinh viên phải có mặt đầy đủ trong buổi báo cáo cuối kỳ. Sinh viên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ; nếu vắng mặt trong buổi của báo cáo cuối kỳ sẽ xem như vắng thi, sinh viên sẽ không có điểm báo cáo cuối kỳ và điểm kết thúc môn học.

  (Các sinh viên có buổi thi Tin học cơ sở vào buổi chiều, ngày 23/01/2021, sau khi nhóm báo cáo xong, cá nhân gửi đơn xin phép cho Hội đồng về sớm để tham gia buổi thi này)

Hình thức điểm danh: điểm danh ký tên vào đầu giờ hoặc cuối giờ buổi báo cáo.

Sinh viên phải ký tên vào bảng điểm cuối kỳ để hoàn thành môn học.

-  BTC môn học có thể linh động thời gian ký tên cho 3 lần này, sinh viên bắt buộc phải hoàn thành thì mới được công nhận phần điểm danh.

-  Nhóm phải hoàn tất việc gởi email nội dung sau buổi báo cáo cuối kỳ theo quy định thì mới được công nhận kết quả học phần.

   Mọi thắc mắc, phản hồi vui lòng gửi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   với tiêu đề [GTN2020] – [STT Nhóm] - [MSSV] – Thắc mắc/Khiếu nại