Thông báo lịch thi cuối HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC

 THÔNG BÁO

Lịch thi cuối HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC

Sinh viên lớp 19HOH_CLC xem lịch thi tại đây.

Lịch thi

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, SV phải mang theo thẻ SV và CMND.

- Sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1/2019-2020 sẽ không được dự thi.

- Ngày 18/12/2019, sinh viên xem lịch thi - phòng thi chi tiết trên web trường và web của Phòng KT&ĐBCL