Thông báo v/v thi cuối HK I/2019-2020 môn Hóa phân tích 1 lớp 18HOH_VP

 THÔNG BÁO

V/v thi cuối HK I/2019-2020 môn Hóa phân tích 1 lớp 18HOH_VP

Thời gian: Thứ 5, Ngày 12/12/2019, 13g30
Phòng thi: E403