Thông báo v/v thi cuối HK I/2019-2020 môn Tinh dầu

 THÔNG BÁO

V/v thi cuối HK I/2019-2020 môn Tinh dầu

- Thời gian: 7h30, ngày 04/12/2019 (thứ 4)

- Địa điểm: phòng F302