Thông báo thi cuối kỳ môn Giới thiệu ngành, học kỳ 1, năm học 2019-2020 (Dành cho lớp Chất lượng cao, lớp Việt – Pháp ngành Hóa học và các lớp ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, khóa 2019)

       Khoa Hóa học                                                                                Tp. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2019

  THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH KHÓA 2019

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020

(Dành cho lớp Chất lượng cao, lớp Việt – Pháp ngành Hóa học

và các lớp ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, khóa 2019)

1. Thời gian: 07h00 - 13h00, ngày 08 tháng 12 năm 2019 (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

                    Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. HCM

3. Hình thức và nội dung chuẩn bị

-  25 nhóm sẽ được chia thành 3 Hội đồng báo cáo song song với nhau:

+ Hội đồng 1 (phòng thông báo sau) : Nhóm 39, 40, 45, 46, 56, 57, 58, 61

+ Hội đồng 2 (phòng thông báo sau) : Nhóm 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 60

+ Hội đồng 3 (phòng thông báo sau) : Nhóm 41, 42, 43, 44, 51, 52, 62, 63

   Thông tin chi tiết về thứ tự nhóm báo cáo, nội dung cần chuẩn bị theo qui định và các lưu ý về môn học, sinh viên xem thật kỹ theo link tại đây.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo và các qui định của môn học.

* Lưu ý quan trọng:

- Buổi báo cáo cuối kỳ được xem như 1 buổi thi của Sinh viên do đó Sinh viên phải có mặt đầy đủ trong buổi báo cáo cuối kỳ.

- Sinh viên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ; nếu vắng mặt trong buổi của báo cáo cuối kỳ sẽ xem như vắng thi, sinh viên sẽ không có điểm báo cáo cuối kỳ và điểm kết thúc môn học.

- Hình thức điểm danh: điểm danh ký tên vào đầu giờ hoặc cuối giờ buổi báo cáo.

- Sinh viên phải ký tên vào bảng điểm cuối kỳ để hoàn thành môn học.

- BTC môn học có thể linh động thời gian ký tên cho 3 lần này, sinh viên bắt buộc phải hoàn thành thì mới được công nhận phần điểm danh.

- Nhóm phải hoàn tất việc gởi email nội dung sau buổi báo cáo cuối kỳ theo qui định thì mới được công nhận kết quả học phần.

Link kết quả điểm báo cáo giữa kỳ (ngày 27/10/2019)

Link tổng hợp kết quả điểm danh vắng tại buổi báo cáo giữa kỳ

  Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên gởi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với cấu trúc tiêu đề "[GTN2019]-[STT NHÓM]-[MSSV]-Thắc mắc/Khiếu nại/....

                                                                                                    - BTC môn học GTN -