Thông báo phòng thi cuối kỳ môn Giới thiệu ngành, HK1/2019-2020 (Dành cho lớp CNTN và đại trà, ngành Hóa học, K2019)

     Khoa Hóa học                                                                                Tp. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2019

  THÔNG BÁO PHÒNG BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH KHÓA 2019

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020

(Dành cho lớp đại trà và cử nhân tài năng, ngành Hóa học, khóa 2019)

1. Thời gian: 07h00 - 15h00, ngày 01 tháng 12 năm 2019 (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

                    Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. HCM

3. Hình thức và nội dung chuẩn bị

-  38 nhóm sẽ được chia thành 4 Hội đồng báo cáo song song với nhau:

+ Hội đồng 1 (phòng C32) : Nhóm 1, 3, 12, 18, 20, 21, 23, 30, 36, 38

+ Hội đồng 2 (phòng C42) : Nhóm 5, 7, 9, 14, 16, 25, 29, 32, 34

+ Hội đồng 3 (phòng C33) : Nhóm 6, 8, 10, 13, 15, 17, 26, 28, 31, 33

+ Hội đồng 4 (phòng C43) : Nhóm 2, 4, 11, 19, 22, 24, 27, 35, 37

   Các thông tin chi tiết khác và lưu ý cần chuẩn bị cho buổi báo cáo cuối kỳ, sinh viên xem theo thông báo trước của khoa, xem link tại đây.

   Sinh viên lưu ý đúng giờ và thực hiện theo đúng thông báo.