Thông báo lịch thi giữa HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC

 THÔNG BÁO

V/v lịch thi giữa HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC

Lịch thi

* Lưu ý:

- SV có mặt trước giờ thi 15 phút.

- Khi đi thi, SV phải mang theo thẻ SV.

- Một số môn sẽ thi hình thức trắc nghiệm, SV phải mang theo bút chì và gôm đầy đủ.