Thông báo v/v thay đổi thời gian trình Tiểu luận tốt nghiệp, chuyên ngành Hoá hữu cơ, khoá 2014B

Khoa Hoá học                                                                   Tp. HCM, ngày 13 tháng 1 năm 2019

THÔNG BÁO

    Bộ môn Hoá hữu cơ thông báo thay đổi thời gian trình TLTN (6TC) đối với K2014B trở về trước.

Thời gian thay đổi như sau:

+ Thời gian: 8h00, ngày 17/01/2019 (thứ Năm) (thời gian thông báo cũ là ngày 15/01/2019)

+ Địa điểm: phòng họp Bộ môn Hoá hữu cơ (lầu 1, toà nhà A)

Danh sách trình theo thông báo trước của bộ môn.