Thông báo v/v thi cuối kỳ môn Giới thiệu ngành Hoá học K2018, Học kỳ 1/2018-2019

Khoa Hoá học                                                                                Tp. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức báo cáo cuối kỳ môn "Giới thiệu ngành Hoá học"

(Dành cho khoá 2018)

1. Thời gian: 07h00-16h00, ngày 02/12/2018 (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM

                  (Cơ sở 227, Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5)

3. Hình thức, nội dung và các yêu cầu sinh viên theo dõi chi tiết theo từng link thông báo bên dưới.

* Ngành Hoá học xem link thông báo tại đây

* Ngành Hoá học Việt Pháp và Ngành CNKT Hoá học xem link thông báo tại đây

* Tài liệu hướng dẫn hỗ trợ làm Poster khoa học: link tham khảo

4. Lưu ý:

    Sinh viên liên quan môn học đọc kỹ thông báo và thực hiện theo đúng yêu cầu và nội dung để hoàn thành môn học.

Các cấu trúc gửi email sai qui định sẽ không được phản hồi từ BTC môn học.

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.