Thông báo phòng trình báo cáo giữa kỳ môn GTN ngành Hoá học, HK1/18-19

Khoa Hoá học                                                                          Tp. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

BÁO CÁO GIỮA KỲ VÀ HỌC THIẾT KẾ POSTER GTN HOÁ HỌC, HK1/18-19

(Dành cho ngành Hoá học)

Thông báo thời gian, thông tin chi tiết về báo cáo giữa kỳ, SV xem lại tại link thông báo tại đây

Các nhóm GTN của ngành Hoá học trình báo cáo giữa kỳ tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

BTC thông báo cập nhật phòng học như sau:

* Buổi sáng: Hội đồng 1: phòng F304

                     Hội đồng 2: phòng F305

* Buổi chiều: Hội đồng 3: phòng F304

                      Hội đồng 4: phòng F305

Mỗi hội đồng gồm 02 thầy cô chấm điểm, các nhóm chuẩn bị bản in OPPM cho phù hợp.

Lưu ý: các nhóm tự chuẩn bị cổng chuyển trình chiếu HDMI, VGA, âm thanh (nếu cần)

* Lịch học cách thiết kế poster:

+ Thời gian: ngày 03/11/2018 (thứ Bảy)

                  - Nhóm 1 - 15: từ 7h30 - 09h00

                  - Nhóm 16 - 30: từ 09h30- 11h00

+ Phòng học: F304, cơ sở Linh Trung

Mọi thắc mắc SV liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.