Thông báo v/v báo cáo giữa kỳ môn GTN ngành Hoá học, HK1/18-19

Khoa Hoá học                                                                     Tp. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Báo cáo giữa kỳ môn Giới thiệu ngành Hoá học

Dành cho ngành Hoá học, khoá 2018

     Sinh viên ngành Hoá học (18HOH, không kể lớp Việt- Pháp) theo dõi lịch báo cáo giữa kỳ Môn Giới thiệu ngành như sau:

1. Thời gian: Ngày 27/10/2018

2. Địa điểm: cơ sở Linh Trung, Thủ Đức, phòng học thông báo sau

3. Sinh viên xem thứ tự trình và lịch báo cáo chi tiết theo link thông báo tại đây

* Danh sách nhóm, tên nhóm và đề tài: các nhóm xem tại link này.

BTC môn học nhận thay đổi tên nhóm đến hết ngày 24/10/2018, sau thời gian trên tên nhóm sẽ cố định đến cuối kỳ, BTC không nhận bất kỳ sự thay đổi nào.

Lưu ý: + SV đọc kỹ yêu cầu và nội dung trong thông báo, thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của môn học.

          + Thời gian báo cáo cuối kỳ của môn học: cả ngày 02/12/2018 (chủ nhật) tại cs 227 Nguyễn Văn Cừ

Mọi thắc mắc sinh viên gửi email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                                                                                  - BTC môn học GTN 2018 -