Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thông báo v/v báo cáo giữa kỳ môn Giới thiệu ngành Hóa học Học kỳ 1, năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

             KHOA KHÓA HỌC

                   ***                     

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           ***

                      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Báo cáo giữa kỳ “Giới thiệu ngành Hóa học”

(Dành cho ngành Hóa học, khóa 2017)

 1. Thời gian – Địa điểm:

1.1.    Thời gian: Từ 07h30 đến 11h30, Thứ bảy, ngày 14/10/2017

1.2.    Địa điểm: Phòng F305, F307 và F308

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM (Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức)

2. Hình thức - Nội dung chuẩn bị:

2.1.    Hình thức:

-       29 nhóm sẽ được chia thành 3 Hội đồng báo cáo song song với nhau:

+ Hội đồng 1 (Phòng F308)                 : Nhóm 1 - 9

+ Hội đồng 2 (Phòng F307)                 : Nhóm 10 - 19

+ Hội đồng 3 (Phòng F305)                 : Nhóm 20 - 29

-       Thứ tự trình bày của các Nhóm cụ thể như sau:

Thời gian

HỘI ĐỒNG 1

HỘI ĐỒNG 2

HỘI ĐỒNG 3

07h30 – 07h50

Nhóm 2

Camphor

Nhóm 16

2,4-D

Nhóm 20

Caffeine

07h50 – 08h10

Nhóm 6

Borax

Nhóm 18

KNO3

Nhóm 21

TNT

08h10 – 08h30

Nhóm 4

Đường Aspartame

Nhóm 15

Formol

Nhóm 24

3-MCPD

08h30 – 08h50

Nhóm 9

Berberine

Nhóm 14

Naphthalene

Nhóm 29

HNO3

08h50 – 09h10

Nhóm 3

KCN

Nhóm 10

METH

Nhóm 23

Ricin

09h10 – 09h30

Nhóm 1

Acid gallic

Nhóm 13

Cocain

Nhóm 27

PP

09h30 – 09h50

Nhóm 8

H2SO4

Nhóm 11

KMnO4

Nhóm 26

Vitamin C

09h50 – 10h10

Nhóm 5

PET

Nhóm 17

Acid lactic

Nhóm 28

NaOH

10h10 – 10h30

Nhóm 7

Sorbitol

Nhóm 12

Acid acetic

Nhóm 22

Sacarine

10h30 – 10h50

 

 

Nhóm 19

Curcumin

Nhóm 25

Morphine

-       Thời gian để mỗi nhóm trình bày là 10 phút, thời gian được tính từ lúc Thư ký hội đồng thông báo đến lúc Nhóm hoàn thành phần báo cáo.

-       Cách tính điểm tiêu chí quản lý thời gian như sau:

+ Bài báo cáo từ 09 phút đến 10 phút 30s: 5 điểm 

+ Bài báo cáo từ 08 phút đến 08 phút 59s: 4 điểm 

+ Bài báo cáo từ 07 phút – đến dưới 08 phút, từ 10 phút 31s đến 10 phút 59s: 3 điểm

+ Bài báo cáo dưới 07 phút hoặc từ 11 phút trở lên: 0 - 2 điểm

-       Sau khi mỗi nhóm trình bày, sẽ có Nhóm khác đặt câu hỏi để Nhóm trình bày trả lời. Nhóm đặt câu hỏi sẽ do Hội đồng đánh giá chỉ định.

-       Kết thúc phần trình bày, mỗi nhóm sẽ nghe nhận xét hoặc trả lời các câu hỏi do Hội đồng đánh giá đặt ra.

2.2.    Nội dung chuẩn bị:

-       Bài báo cáo gồm các nội dung sau:

+ Giới thiệu Nhóm: nêu bật Tên nhóm, Slogan, thành viên, tên đề tài, điểm mạnh, điểm yếu, v.v...; khuyến khích các hình thức sáng tạo, có thể sử dụng videoclip (không bắt buộc)

+ Giới thiệu khái quát về đề tài: mục tiêu đề tài, giới thiệu khái quát đề tài, dự kiến các nội dung sẽ tìm hiểu; các nguồn tài liệu tham khảo.

+ Trình bày bản OPPM của nhóm và tiến độ công việc đến ngày báo cáo.

+ Khuyến khích các hình thức báo cáo sinh động, hấp dẫn

-       Chuẩn bị 1 bảng in OPPM (in màu, khổ A3) của nhóm để nộp cho Hội đồng đánh giá vào đầu buổi báo cáo.

3. Lưu ý:

-       Các nhóm theo dõi kỹ Thang điểm Báo cáo giữa kỳ trong tài liệu môn học để có sự chuẩn bị phù hợp.

-       Buổi báo cáo giữa kỳ được xem như 1 buổi học của Sinh viên do đó Sinh viên phải có mặt đầy đủ trong buổi báo cáo giữa kỳ. Sinh viên nào vắng mặt trong buổi của báo cáo giữa kỳ sẽ không có điểm giữa kỳ môn học.

-       Cách thức tính vắng mặt trong mỗi buổi: Sinh viên không có mặt tại thời điểm điểm danh đầu buổi hoặc cuối buổi thì tính là vắng mặt.

-       Các bạn theo dõi kết quả điểm danh của Báo cáo giữa kỳ sau ngày báo cáo tại website www.chemistry.hcmus.edu.vn.

Thông báo chi tiết xem tại đây.

Thang điểm chi tiết xem tại đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12268884
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5726
94139
539160
12268884