Điểm thi Học kỳ 2, năm học 2014-2015

* Điểm thi cuối HK2

Các pp sàng lọc hoạt tính

        (Điểm chi tiết)

Cấu tạo, tính chất Polyme

        (Điểm chi tiết)

Cơ chế phản ứng 2

        (Điểm giữa kỳ)

Hóa học dầu mỏ

Hóa học Nano

Hóa học xúc tác

Hóa Vô cơ 2_13HOH1

 (Điểm giữa kỳ)

Hóa vô cơ 2_13HOH2

Hóa vô cơ 2_13HOH2

  (Điểm giữa kỳ)

Hóa vô cơ 2_13HOH Tài năng

  (Điểm giữa kỳ)

Kiểm nghiệm thực phẩm

Kỹ thuật gia công polyme

Phân tích trắc quang   (Điểm giữa kỳ)

Hóa hữu cơ 2

An toàn PTN_14HOH1   (Điểm giữa kỳ)

An toàn PTN_14HOH2   (Điểm giữa kỳ)

TT Hóa đại cương A_14HOH1A

TT Hóa đại cương A_14HOH1B

TT Hóa đại cương A_14HOH2A

TT Hóa đại cương A_14HOH2B

TT Hóa đại cương A_ 14 CNTN

Hóa hữu cơ 1_Lớp 13HOH-CNTN  (Điểm giữa kỳ)

Hóa hữu cơ 1_Lớp 13HOH-Pháp

Hóa hữu cơ 1_Lớp 13HOH2A + 13HOH2B

Hóa hữu cơ 1 giữa kỳ _13HOH2

Hóa hữu cơ 2

Hóa phân tích 1  (Điểm giữa kỳ)

Hóa phân tích 2_13HOH1 (Điểm giữa kỳ)

Hóa phân tích 2_13HOH2A   +  13HOH2B   (Điểm giữa kỳ)

Hóa phân tích 2_13HOH-CNTN  (Điểm giữa kỳ)

TT Hóa phân tích 2 - 13HOH1A + 13HOH1B

TT Hóa phân tích 2 - 13HOH2A  + 13HOH2B

TT Hóa phân tích 2 - 13HOH_CNTN + 13HOH-Pháp

TT Hóa lý 1 - 13HOH1

TT Hóa lý 1 - 13HOH2A

TT Hóa lý 1 - 13HOH2B

TT Hóa lý 1 - 13HOH_CNTN

TT Hóa lý 2

Các PP Phổ nghiệm_ Phòng C41 và C42

Các PP Phổ nghiệm_Phòng C43

Điểm chi tiết các PP phổ nghiệm

Tiếng anh chuyên ngành 1  (Điểm giữa kỳ)

TT Hóa hữu cơ chuyên ngành

Tinh dầu (Điểm giữa kỳ)

Hóa lượng tử ứng dụng

Ứng dụng vi tính trong hóa học  (Điểm giữa kỳ)

TT Hóa tính toán

Năng lượng bền vững

Phổ nguyên tử

Phân tích sắc ký

Phân tích điện hóa

Hóa học nước thải-KT xử lý nước  (Điểm giữa kỳ)

Phức chất  (Điểm giữa kỳ)

Tổng hợp vô cơ

TT Hóa vô cơ chuyên ngành 1

Hóa học cơ kim

Chiết bằng dung môi   (Điểm giữa kỳ)

Phụ gia polyme

Thực phẩm chức năng   (Điểm giữa kỳ)

Seminar chuyên ngành Hóa lý

Seminar chuyên ngành Hóa phân tích

TL NCKH Chuyên ngành Hóa phân tích

Seminar chuyên ngành Hóa vô cơ và ƯD 

Tiểu luận tốt nghiệp CN Hóa lý

 Pháp văn 2

Pháp văn 3

Điện hóa học ứng dụng

Hóa học chất rắn             (Điểm chi tiết)

Các pp phân tích vật liệu   (điễm chi tiết)

Hóa lý 1_13HOH1 

Hóa lý 1_13HOH2

Hóa lý 1 _ 13HOH-TN

Hóa lý 1_13HOH-Pháp

Điểm Hóa lý 1 chi tiết 13HOH1  -  13HOH2  -  13HOH_TN  -13HOH-Pháp (Hóa keo)

Hóa môi trường

TLTN Chuyên ngành Hóa vô cơ

KLTN Chuyên ngành Hóa lý

Hợp chất tự nhiên      (Điểm giữa kỳ)

Biến tính polyme

(Nano) Composit polyme

Tổng hợp polyme

TT Hóa vô cơ 2_13HOH1

TT Hóa vô cơ 2_13HOH2

TT Hóa vô cơ 2_13HOH-CNTN

Pháp văn 6

Pháp văn 8

Tiếng Pháp chuyên ngành 1

Các PP Phổ nghiệm_lớp Pháp

KLTN chuyên ngành Hóa vô cơ

Giới thiệu pp nghiên cứu khoa học

Cơ chế phản ứng 1   (Điểm giữa kỳ)

TT Hóa hữu cơ 1_13HOH1

TT Hóa hữu cơ 1_13HOH2

TT Hóa hữu cơ 1_13HOH-TN+Pháp

Khóa luận tốt nghiệp CN Hóa hữu cơ

Tiểu luận tốt nghiệp CN Hóa hữu cơ

Seminar CN Hóa hữu cơ

Tiểu luận tốt nghiệp CN Hóa polyme

Khóa luận tốt nghiệp CN Hóa polyme

TT Polyme chuyên ngành 1

Hóa Sinh   (Điểm giữa kỳ)

TLTN Chuyên ngành Hóa Phân tích

KLTN Chuyên ngành Hóa Phân tích

Hóa dược

Xử lý thống kê trong HH

Hóa hữu cơ 1_13HOH1

Hóa học lập thể

Kỹ thuật tiến hành phản úng

Động học điện hóa

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

3738291
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2112
4483
102752
3738291