Thời khóa biểu

Thông báo lịch học ngày 21 và 22/9/2019, môn Giới thiệu ngành đối với ngành Hóa học Việt-Pháp, Hóa học CLC, CNKT Hóa học

19 Tháng 9 2019

Khoa Hóa học                                                        ...

Thông báo v/v dời ngày học Thực tập hóa hữu cơ 1 và Thực tập hóa hữu cơ 2

16 Tháng 9 2019
Thông báo v/v dời ngày học Thực tập hóa hữu cơ 1 và Thực tập hóa hữu cơ 2

 THÔNG BÁO V/v dời ngày học Thực tập hóa hữu cơ 1 và Thực tập hóa hữu cơ 2 - TT Hóa hữu cơ 1: tuần 30/9/2019 - TT Hóa...

Thông báo thời gian học bài tập, thực hành các môn cơ sở trong HK I/2019-2020

12 Tháng 9 2019
Thông báo thời gian học bài tập, thực hành các môn cơ sở trong HK I/2019-2020

 THÔNG BÁO Thời gian học bài tập, thực hành các môn cơ sở trong HK I/2019-2020 * Khóa 2018 - BT Hóa vô cơ 1: tuần 07/10/2019 - BT Hóa...

Thông báo lịch học môn Tin học cơ sở lớp 19HOH_CLC và 19HOH_VP

05 Tháng 9 2019
Thông báo lịch học môn Tin học cơ sở lớp 19HOH_CLC và 19HOH_VP

 THÔNG BÁO Lịch học môn Tin học cơ sở lớp 19HOH_CLC và 19HOH_VP - Lớp 19HOH_CLC: chiều thứ năm, từ 12h30-17h00, phòng máy 1C. - Lớp 19HOH_VP: sáng thứ tư, từ 7h30-12h00...

Thông báo tổng hợp thời khóa biểu các khóa trong HK I/2019-2020 (cập nhật mới nhất)

04 Tháng 9 2019
Thông báo tổng hợp thời khóa biểu các khóa trong HK I/2019-2020 (cập nhật mới nhất)

 THÔNG BÁO Tổng hợp thời khóa biểu các khóa trong HK I/2019-2020 (cập nhật mới nhất) * Ngành Hóa học (lớp HOH, CNTN, Việt-Pháp) - Khóa 2016 - Khóa 2017...

Lịch thi

Thông báo lịch thi cuối HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC

09 Tháng 12 2019
Thông báo lịch thi cuối HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC

 THÔNG BÁO Lịch thi cuối HK I/2019-2020 lớp 19HOH_CLC Sinh viên lớp 19HOH_CLC xem lịch thi tại đây. Lịch thi Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại phòng thi...

Thông báo phòng thi cuối kỳ môn Giới thiệu ngành K2019, HK1/2019-2020 (Dành cho các lớp chương trình đặc biệt)

05 Tháng 12 2019

     Khoa Hóa học                                                    ...

Thông báo v/v thi cuối HK I/2019-2020 môn Hóa phân tích 1 lớp 18HOH_VP

30 Tháng 11 2019
Thông báo v/v thi cuối HK I/2019-2020 môn Hóa phân tích 1 lớp 18HOH_VP

 THÔNG BÁO V/v thi cuối HK I/2019-2020 môn Hóa phân tích 1 lớp 18HOH_VP Thời gian: Thứ 5, Ngày 12/12/2019, 13g30 Phòng thi: E403

Thông báo v/v thi cuối HK I/2019-2020 môn Tinh dầu

30 Tháng 11 2019
Thông báo v/v thi cuối HK I/2019-2020 môn Tinh dầu

 THÔNG BÁO V/v thi cuối HK I/2019-2020 môn Tinh dầu - Thời gian: 7h30, ngày 04/12/2019 (thứ 4) - Địa điểm: phòng F302

Điểm thi

Thông báo điểm hóa keo và polyme (Hóa lý 1) của HK I/2018-2019

21 Tháng 11 2019
Thông báo điểm hóa keo và polyme (Hóa lý 1) của HK I/2018-2019

 THÔNG BÁO Điểm hóa keo và polyme (Hóa lý 1) của HK I/2018-2019 Để chuẩn bị cho SV khóa 2017 chọn chuyên ngành, Khoa thông báo điểm hóa keo và...

Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 2 (lớp 17HOH1 và 17HOH2) và đăng kí học lại bổ sung

01 Tháng 7 2019
Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 2 (lớp 17HOH1 và 17HOH2) và đăng kí học lại bổ sung

 THÔNG BÁO Điểm thi môn Hóa phân tích 2 (lớp 17HOH1 và 17HOH2) và đăng kí học trả nợ bổ sung - Lớp 17HOH1 - Lớp 17HOH2 ***    Môn...

Thông báo điểm thi môn Các PP sàng lọc HK II/2018-2019

28 Tháng 6 2019
Thông báo điểm thi môn Các PP sàng lọc HK II/2018-2019

 THÔNG BÁO Điểm thi môn Các PP sàng lọc HK II/2018-2019 Điểm thi  

Thông báo điểm thi giữa kì môn Hóa sinh HK II/2018-2019

14 Tháng 6 2019
Thông báo điểm thi giữa kì môn Hóa sinh HK II/2018-2019

 THÔNG BÁO Điểm thi giữa kì môn Hóa sinh HK II/2018-2019 Hóa sinh_GK  

Thông báo điểm thi một số môn HK I/2018-2019 (xét chuyên ngành)

24 Tháng 1 2019
Thông báo điểm thi một số môn HK I/2018-2019 (xét chuyên ngành)

 THÔNG BÁO Điểm thi một số môn HK I/2018-2019 (xét chuyên ngành) - Hóa phân tích 1 (trả nợ) - TT Hóa hữu cơ 2 - Hóa vô cơ 2...

Thông báo khác

Thông báo thời gian học chuyên đề Hóa lý - Thực tập Hóa học ứng dụng

03 Tháng 12 2019
Thông báo thời gian học chuyên đề Hóa lý - Thực tập Hóa học ứng dụng

 THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌC CHUYÊN ĐỀ HÓA LÝ_THỰC TẬP HÓA HỌC ỨNG DỤNG Thời gian: Thứ 6, ngày 6 và 13/12, bắt đầu từ 8h30 Phòng học: I57

Thông báo số 1: V/v báo cáo môn Phương pháp nghiên cứu khoa học lớp 16HOH_TN

30 Tháng 11 2019
Thông báo số 1: V/v báo cáo môn Phương pháp nghiên cứu khoa học lớp 16HOH_TN

 THÔNG BÁO SỐ 1 V/v báo cáo môn Phương pháp nghiên cứu khoa học lớp 16HOH_TN Thời gian: Bắt đầu lúc 7h30, ngày 18/2/2020 Danh sách chia hội đồng và...

Thông báo v/v nghỉ học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 27/11/2019

27 Tháng 11 2019
Thông báo v/v nghỉ học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 27/11/2019

 THÔNG BÁO V/v nghỉ học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 27/11/2019 Hôm nay GV có việc bận nên lớp Thiết kế dược phẩm bằng máy tính...

Thông báo v/v nghỉ học BT Hóa hữu cơ 2 ngày 25/11/2019

25 Tháng 11 2019
Thông báo v/v nghỉ học BT Hóa hữu cơ 2 ngày 25/11/2019

 THÔNG BÁO V/v nghỉ học BT Hóa hữu cơ 2 ngày 25/11/2019 Do GV bị bệnh nên lớp BT Hóa hữu cơ 2 chiều thứ 2 (25/11/2019) được nghỉ học.

Thông báo thời gian bắt đầu học thực tập môn TH Kiểm nghiệm thuốc (cập nhật)

25 Tháng 11 2019
Thông báo thời gian bắt đầu học thực tập môn TH Kiểm nghiệm thuốc (cập nhật)

 THÔNG BÁO Thời gian bắt đầu học thực tập môn TH Kiểm nghiệm thuốc (cập nhật) Vì lịch học trùng nhau của một số sinh viên trong lớp nên thời...

Thông báo v/v lấy ý kiến phản hồi môn học của sinh viên ngành Hóa học hệ CNTN trong HK1/2019-2020

22 Tháng 11 2019
Thông báo v/v lấy ý kiến phản hồi môn học của sinh viên ngành Hóa học hệ CNTN trong HK1/2019-2020

 THÔNG BÁO V/v lấy ý kiến phản hồi môn học của sinh viên ngành Hóa học hệ CNTN HK1/2019-2020    Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Hóa Học...

Thông báo v/v điều chỉnh ngày học chuyên đề Hóa lý môn thực tập hóa học ứng dụng

21 Tháng 11 2019
Thông báo v/v điều chỉnh ngày học chuyên đề Hóa lý môn thực tập hóa học ứng dụng

 THÔNG BÁO V/v điều chỉnh ngày học chuyên đề Hóa lý môn thực tập hóa học ứng dụng Chuyên đề Hóa lý môn Thực tập hóa học ứng dụng sẽ...

Thông báo v/v điều chỉnh lịch học chuyên đề Hóa vô cơ môn TT Hóa học ứng dụng

20 Tháng 11 2019
Thông báo v/v điều chỉnh lịch học chuyên đề Hóa vô cơ môn TT Hóa học ứng dụng

 THÔNG BÁO V/v điều chỉnh lịch học chuyên đề Hóa vô cơ môn TT Hóa học ứng dụng    Do cơ sở vật chất của PTN ở CS Nguyễn Văn...

Thông báo v/v nghỉ học bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1 ngày 20/11/2019

20 Tháng 11 2019
Thông báo v/v nghỉ học bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1 ngày 20/11/2019

 THÔNG BÁO V/v nghỉ học bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1 ngày 20/11/2019 Hôm nay (20/11/2019), Bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1A và 19HOH1B được nghỉ...

Thông báo v/v nghỉ học môn Hợp chất thiên nhiên ngày 20/11/2019

19 Tháng 11 2019
Thông báo v/v nghỉ học môn Hợp chất thiên nhiên ngày 20/11/2019

 THÔNG BÁO v/v nghỉ học môn Hợp chất thiên nhiên ngày 20/11/2019 Ngày 20/11/2019, GV có việc bận nên lớp Hợp chất thiên nhiên được nghỉ học.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

3249347
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1210
12360
42750
3249347