Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thời khóa biểu

Thông báo thời gian bắt đầu học môn Giới thiệu ngành, học kỳ 1, năm học 2023-2024

21 Tháng 9 2023

               Khoa Hóa học                                         ...

Thông báo v/v mở bổ sung nhóm BT Hóa phân tích 1 và BT Hóa vô cơ 1 lớp 22HOH2

20 Tháng 9 2023
Thông báo v/v mở bổ sung nhóm BT Hóa phân tích 1 và BT Hóa vô cơ 1 lớp 22HOH2

THÔNG BÁO V/v mở bổ sung nhóm BT Hóa phân tích 1 và BT Hóa vô cơ 1 lớp 22HOH2 * LỊCH HỌC: Loại lớp Mã MH Tên MH Nhóm...

Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

15 Tháng 9 2023
Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CQ Đại trà và CNTN ngành Hóa học Sinh viên các khóa 2020, 2021, 2022 chương trình CQ Đại trà và CNTN...

Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

15 Tháng 9 2023
Thông báo thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK1/2023-2024 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học Sinh viên chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học xem thời khóa biểu mới nhất...

Thông báo phòng học HK1/2023-2024 khóa 2020, 2021 và 2022 chương trình CQ đại trà và CNTN ngành Hóa học

06 Tháng 9 2023
Thông báo phòng học HK1/2023-2024 khóa 2020, 2021 và 2022 chương trình CQ đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO Phòng học HK1/2023-2024 khóa 2020, 2021 và 2022 chương trình CQ đại trà và CNTN ngành Hóa học Sinh viên xem thời khóa biểu cập nhật và phòng...

Lịch thi

Thông báo lịch thi cuối học kỳ I/2022-2023 môn Tinh dầu chương trình Chính quy

28 Tháng 11 2022

Thông báo Lịch thi cuối học kỳ I/2022-2023 môn Tinh dầu chương trình Chính quy Môn thi: CHE10124_Tinh dầu Thời gian: 7h45 ngày 07/12/2022 Phòng thi: Giảng đường 2

Huỷ lịch thi Học kỳ 1, năm học 2022-2023 của Chương trình đề án khoá 2020, 2021 ngày 21/11/2022

20 Tháng 11 2022

THÔNG BÁO V/v Huỷ lịch thi Học kỳ 1, năm học 2022-2023 của Chương trình đề án khoá 2020, 2021 ngày 21/11/2022   Nhằm tạo điều kiện cho SV đang...

Thông báo lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

24 Tháng 5 2022
Thông báo lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO Lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học Sinh viên khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa...

Thông báo v/v Tổ chức thi cuối kỳ môn “Giới thiệu ngành”, học kỳ 1, năm học 2021-2022

15 Tháng 12 2021

    Khoa Hóa học                                                    ...

Thông báo và quy định thi cuối kỳ môn An toàn PTN, học kỳ 2, năm học 2020-2021

23 Tháng 10 2021

THÔNG BÁO VÀ QUY ĐỊNH THI TRỰC TUYẾN MÔN AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021  (Dành cho SV cac lơp 20HOH, HK2/2020-2021)   + Thời...

Điểm thi

Điểm thi môn Giới thiệu ngành Khóa 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021

01 Tháng 3 2021

      Khoa Hóa học                                                 ...

Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019

25 Tháng 2 2021
Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019

THÔNG BÁO Điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019 HÓA PHÂN TÍCH 1

Thông báo điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021

22 Tháng 2 2021
Thông báo điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021

THÔNG BÁO Điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021 SV xem điểm chi tiết tại đây. Lưu ý: Nếu có khiếu nại về điểm, SV liên...

Thông báo điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành

18 Tháng 2 2021
Thông báo điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành

THÔNG BÁO Điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành - Hóa hữu cơ 2 - Hóa keo - Polyme_18HOH1 - Hóa keo -...

Thông báo điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2

23 Tháng 9 2020
Thông báo điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2

THÔNG BÁO Điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2 Sinh viên xem điểm tại đây. Lưu ý: - SV cần điều chỉnh đăng ký học phần TTHPT2...

Thông báo khác

Thông báo thông tin môn học Hoá phân tích 1 đối với sinh viên ngành Hóa học

27 Tháng 9 2023
Thông báo thông tin môn học Hoá phân tích 1 đối với sinh viên ngành Hóa học

THÔNG BÁO Thông tin môn học Hoá phân tích 1 đối với sinh viên ngành Hóa học Sinh viên ngành Hóa học học môn Hóa phân tích 1 thì xem...

Thông báo v/v Đánh giá năng lực Tiếng Anh định kỳ chương trình đề án Học kỳ 1, năm học 2023-2024

26 Tháng 9 2023

Trường ĐH Khoa Học Tự nhiên Khoa Hóa học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO V/v Đánh giá...

Thông báo danh sách môn học chuyên ngành sinh viên không được hủy ĐKHP trong đợt hiệu chỉnh ngày 21/09 - 23/09

20 Tháng 9 2023
Thông báo danh sách môn học chuyên ngành sinh viên không được hủy ĐKHP trong đợt hiệu chỉnh ngày 21/09 - 23/09

THÔNG BÁO Danh sách môn học chuyên ngành sinh viên không được hủy ĐKHP trong đợt hiệu chỉnh ngày 21/09 - 23/09 Để tránh việc các môn học chuyên ngành...

Thông báo kết quả trúng tuyển chương trình Cử nhân ngành tài năng ngành Hóa học khóa 2023

18 Tháng 9 2023

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển chương trình Cử nhân tài năng ngành Hóa học khóa 2023 Danh sách trúng tuyển sinh viên xem tại đây. Lưu ý: - Đối với...

Thông báo v/v đăng ký chuyên đề môn Thực tập Hóa học ứng dụng HK1/2023-2024 ngành Hóa học

16 Tháng 9 2023
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề môn Thực tập Hóa học ứng dụng HK1/2023-2024 ngành Hóa học

THÔNG BÁO V/v đăng ký chuyên đề môn Thực tập Hóa học ứng dụng HK1/2023-2024 ngành Hóa học Sinh viên chương trình CQ Đại trà và CNTN có đăng ký...

Thông báo danh sách lớp chương trình đề án khoa Hóa học khóa tuyển 2023 (bao gồm ngành Hóa học chất lượng cao và ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học)

14 Tháng 9 2023

THÔNG BÁO V/v Danh sách lớp chương trình đề án khoa Hóa học khóa tuyển 2023 (bao gồm ngành Hóa học chất lượng cao và ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa...

Thông báo danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp HK1/2023-2024 chương trình CQ đại trà ngành Hóa học

12 Tháng 9 2023
Thông báo danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp HK1/2023-2024 chương trình CQ đại trà ngành Hóa học

THÔNG BÁO Danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp HK1/2023-2024 chương trình CQ đại trà ngành Hóa học    Sau khi kết thúc đợt ĐKHP ngày 07-08/09/2023,...

Thông báo v/v đăng ký chuyên ngành HK1/2023-2024

05 Tháng 9 2023
Thông báo v/v đăng ký chuyên ngành HK1/2023-2024

THÔNG BÁO V/v đăng ký chuyên ngành HK1/2023-2024    Sinh viên khóa 2020 trở về trước chương trình chính quy đại trà ngành Hóa học có nguyện vọng vào chuyên...

Thông báo v/v xét miễn kiểm tra tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên khóa tuyển 2023 chương trình Chất lượng cao ngành Hóa học và ngành CNKTHH

05 Tháng 9 2023
Thông báo v/v xét miễn kiểm tra tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên khóa tuyển 2023 chương trình Chất lượng cao ngành Hóa học và ngành CNKTHH

THÔNG BÁO V/v xét miễn kiểm tra tiếng Anh đầu khóa đối với khóa tuyển 2023 chương trình Chất lượng cao ngành Hóa học và ngành Công nghệ kỹ thuật...

Thông báo v/v đăng ký môn KLTN/TLTN ở HK1/2023-2024 đối với sinh viên chương trình CQ đại trà và CNTN xin hoãn thi ở học kỳ trước

30 Tháng 8 2023
Thông báo v/v đăng ký môn KLTN/TLTN ở HK1/2023-2024 đối với sinh viên chương trình CQ đại trà và CNTN xin hoãn thi ở học kỳ trước

THÔNG BÁO V/v đăng ký môn KLTN/TLTN ở HK1/2023-2024 đối với sinh viên chương trình CQ Đại trà và Cử nhân tài năng xin hoãn thi ở học kỳ trước   ...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

8819729
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2339
24726
127864
8819729