Thời khóa biểu

Thông báo về thời gian bắt đầu các thực tập cơ sở khóa 2019 ở HK2/2020-2021

14 Tháng 3 2021
Thông báo về thời gian bắt đầu các thực tập cơ sở khóa 2019 ở HK2/2020-2021

THÔNG BÁO Về thời gian bắt đầu các thực tập cơ sở khóa 2019 ở HK2/2020-2021 Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây.

Thông báo v/v thay đổi lịch học môn Hóa lượng tử lớp 19HOHB

14 Tháng 3 2021
Thông báo v/v thay đổi lịch học môn Hóa lượng tử lớp 19HOHB

THÔNG BÁO V/v thay đổi lịch học môn Hóa lượng tử lớp 19HOHB Do GV bận việc ngày thứ 4 nên GV đề nghị đổi lịch học môn Hóa lượng...

Thông báo danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp trong HKII/2020-2021 và TKB cập nhật

07 Tháng 3 2021
Thông báo danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp trong HKII/2020-2021 và TKB cập nhật

THÔNG BÁO Danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp trong HKII/2020-2021 và TKB cập nhật Danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp - CHE10105 -...

Thông báo thời khóa biểu HK II/2020-2021 khóa 2018, 2019 CT Chính quy và CNTN (cập nhật)

25 Tháng 2 2021
Thông báo thời khóa biểu HK II/2020-2021 khóa 2018, 2019 CT Chính quy và CNTN (cập nhật)

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK II/2020-2021 khóa 2018, 2019 CT Chính quy và CNTN (cập nhật) - KHÓA 2018 - KHÓA 2019 - Kế hoạch học tập NH 2020-2021...

Thông báo thời khóa biểu HK II/2020-2021 khóa 2018, 2019 CT Chính quy và CNTN ngành Hóa học

14 Tháng 2 2021
Thông báo thời khóa biểu HK II/2020-2021 khóa 2018, 2019 CT Chính quy và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK II/2020-2021 khóa 2018, 2019 CT Chính quy và CNTN ngành Hóa học - Khóa 2018 - Khóa 2019 Lưu ý: - Thời gian bắt...

Lịch thi

Thông báo lịch thi môn Thực tập hóa phân tích 1 lớp 19HOH_CLC, 19HOH_VP và 19HOH1TN

07 Tháng 4 2021
Thông báo lịch thi môn Thực tập hóa phân tích 1 lớp 19HOH_CLC, 19HOH_VP và 19HOH1TN

THÔNG BÁO Lịch thi môn Thực tập hóa phân tích 1 lớp 19HOH_CLC, 19HOH_VP và 19HOH1TN - Thời gian: 7h45, ngày 20/4/2021 (thứ 3) - Địa điểm: Giảng đường 1

Thông báo lịch trình báo cáo cuối kỳ môn Giới thiệu ngành, học kỳ 1, năm học 2020-2021

20 Tháng 1 2021

     Khoa Hóa học                                                   ...

Thông báo lịch thi môn Năng lượng bền vững HK1/2020-2021

23 Tháng 12 2020
Thông báo lịch thi môn Năng lượng bền vững HK1/2020-2021

THÔNG BÁO Lịch thi môn Năng lượng bền vững HK1/2020-2021 - Thời gian: 9h30, ngày 31/12/2020 - Phòng thi: F305

Thông báo v/v thi giữa kỳ môn Giới thiệu ngành khóa 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021

04 Tháng 12 2020

       Khoa Hóa học                                                 ...

Thông báo lịch thi cuối học kỳ 2/2019-2020 môn Tinh dầu

22 Tháng 7 2020
Thông báo lịch thi cuối học kỳ 2/2019-2020 môn Tinh dầu

THÔNG BÁO Lịch thi cuối học kỳ 2/2019-2020 môn Tinh dầu - Thời gian: 7h30 ngày 31/7/2020 - Phòng thi: E.403

Điểm thi

Điểm thi môn Giới thiệu ngành Khóa 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021

01 Tháng 3 2021

      Khoa Hóa học                                                 ...

Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019

25 Tháng 2 2021
Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019

THÔNG BÁO Điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019 HÓA PHÂN TÍCH 1

Thông báo điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021

22 Tháng 2 2021
Thông báo điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021

THÔNG BÁO Điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021 SV xem điểm chi tiết tại đây. Lưu ý: Nếu có khiếu nại về điểm, SV liên...

Thông báo điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành

18 Tháng 2 2021
Thông báo điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành

THÔNG BÁO Điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành - Hóa hữu cơ 2 - Hóa keo - Polyme_18HOH1 - Hóa keo -...

Thông báo điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2

23 Tháng 9 2020
Thông báo điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2

THÔNG BÁO Điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2 Sinh viên xem điểm tại đây. Lưu ý: - SV cần điều chỉnh đăng ký học phần TTHPT2...

Thông báo khác

Thông báo v/v đăng ký chuyên ngành chương trình Việt-Pháp khóa 2018

09 Tháng 4 2021
Thông báo v/v đăng ký chuyên ngành chương trình Việt-Pháp khóa 2018

THÔNG BÁO V/v đăng ký chuyên ngành chương trình Việt-Pháp khóa 2018 Sinh viên thuộc chương trình Việt-Pháp khóa 2018 xem danh sách GV nhận hướng dẫn tại đây và...

Thông báo v/v nghỉ học môn Ứng dụng vi tính trong hóa học ngày 09/4/2021

08 Tháng 4 2021
Thông báo v/v nghỉ học môn Ứng dụng vi tính trong hóa học ngày 09/4/2021

THÔNG BÁO V/v nghỉ học môn Ứng dụng vi tính trong hóa học ngày 09/4/2021 GV thông báo ngày mai môn Ứng dụng vi tính trong HH sẽ nghỉ học...

Thông báo v/v thời gian bắt đầu học bài tập Hóa vô cơ 2 (Chính quy + CNTN)

02 Tháng 4 2021
Thông báo v/v thời gian bắt đầu học bài tập Hóa vô cơ 2 (Chính quy + CNTN)

THÔNG BÁO v/v thời gian bắt đầu học bài tập Hóa vô cơ 2 (Chính quy + CNTN) Bài tập Hóa vô cơ 2 lớp 19HOH1, 19HOH2, 19HOH3 và 19HOH1TN...

Thông báo v/v đổi giờ học môn Hóa học chất rắn và Các PP phân tích vật liệu ngày 02/4/2021

01 Tháng 4 2021
Thông báo v/v đổi giờ học môn Hóa học chất rắn và Các PP phân tích vật liệu ngày 02/4/2021

THÔNG BÁO V/v đổi giờ học môn Hóa học chất rắn và Các PP phân tích vật liệu ngày 02/4/2021 - Môn Các PPPTVL (Thầy Khoa dạy) sẽ được chuyển lên...

Sinh hoạt sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp tại Bộ môn Hóa Hữu cơ khóa 2017 về trước

26 Tháng 3 2021

THÔNG BÁO (V/v Sinh hoạt sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp tại Bộ môn Hóa Hữu cơ khóa 2017 về trước)   Bộ môn Hóa Hữu cơ thông...

Thông báo phân công GVHD chuyên ngành Hóa dược khóa 2018

23 Tháng 3 2021
Thông báo phân công GVHD chuyên ngành Hóa dược khóa 2018

THÔNG BÁO Phân công GVHD chuyên ngành Hóa dược khóa 2018 BM Hoá Dược thông báo danh sách phân công GVHD, SV liên hệ GV để nhận đề tài seminar...

Thông báo kết quả xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK II/2020-2021

23 Tháng 3 2021
Thông báo kết quả xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK II/2020-2021

THÔNG BÁO Kết quả xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK II/2020-2021 Sinh viên xem kết quả xét thực hiện ĐTTN HK2/20-21 tại đây. * Nếu có khiếu...

Thông báo thu học phí sinh viên chương trình đề án khoa Hóa HK2/20-21

18 Tháng 3 2021

THÔNG BÁO (Về việc thu học phí sinh viên đại học hệ chính quy chương trình Liên kết Việt- Pháp ngành Hóa học, chương trình chấtlượng cao ngành Công nghệ...

Thông báo v/v nhận giáo trình Thực tập hóa vô cơ 2 đợt 1 trong HK 2/2020-2021

15 Tháng 3 2021
Thông báo v/v nhận giáo trình Thực tập hóa vô cơ 2 đợt 1 trong HK 2/2020-2021

THÔNG BÁO V/v nhận giáo trình Thực tập hóa vô cơ 2 đợt 1 trong HK 2/2020-2021 Sinh viên học môn TTHVC2 đợt 1 xem thông báo tại đây.

Thông báo về buổi học lý thuyết thực tập môn thực tập Hóa lý 1 (HK2/2020-2021)

14 Tháng 3 2021
Thông báo về buổi học lý thuyết thực tập môn thực tập Hóa lý 1 (HK2/2020-2021)

THÔNG BÁO Về buổi học lý thuyết thực tập môn thực tập Hóa lý 1 (HK2/2020-2021) - Thời gian: 8h00, ngày 19/3/2021 (thứ 6) - Địa điểm: Hội trường B...

 • Ngày định hướng Tân SV K2018
 • Thư cảm ơn Ngày truyền thống khoa Hóa học, năm 2019
 • Thư cảm ơn Ngày truyền thống khoa Hoá học năm 2018
 • Hội thi học thuật HÓA HỌC VÀ TÔI lần VIII, năm 2021 - Dấu chân van 't Hoff
 • Ngày định hướng Tân sinh viên khóa 2019
 • Định hướng Tân sinh viên K2020
 • Festival Ca Múa Nhạc Kịch năm 2019 -
 • Thư ngỏ Ngày truyền thống khoa Hoá học 2018
 • Thư ngỏ Truyền thống khoa Hóa học năm 2019
 • Hóa học và Tôi, lần 17, năm 2019
 • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 2019
 • Chương trình ngày truyền thống khoa Hoá học 2018
 • Erlen vàng năm 2019
 • Cuộc thi Ý tưởng NCKH ChemScidea của khoa Hóa học năm 2021
 • Festival 2021-Tiết mục công diễn khoa Hóa học
 • Thư ngỏ Ngày truyền thống khoa 2017
 • Chương trình Sinh viên tập sự năm 2019
 • Cuộc thi thiết kế Logo khoa Hóa học
 • Khởi động Hội thi Hóa học và tôi-Lần thứ 16, năm 2018
 • Chương trình cử nhân hóa học chất lượng cao 2019

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

5241244
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
880
9864
46613
5241244