• Hội nghị Khoa học trường Lần XIII - năm 2022, Tiểu ban Hóa học
 • Hội thi học thuật
 • Lễ tốt nghiệp Cử nhân Khoa Hóa học, năm 2021 và 2022
 • Định hướng Tân sinh viên Khóa 2021
 • Chào mừng Tân sinh viên khoa Hóa học khóa 2021
 • Trang phục đến trường của sinh viên khoa Hoá học
 • Hội thi học thuật
 • Lễ trao bằng tốt nghiệp khoa Hóa học, năm 2020
 • Ngày định hướng tân sinh viên khóa 2020
 • Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc, lần thứ XI, năm 2020
 • Cuộc thi học thuật Erlen Vàng, lần XI, năm 2019
 • Ngày truyền thống khoa Hóa học, năm 2019
 • Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt T9/2019
 • Khoa Hoá học
 • Hội thi Hóa học và Tôi năm 2019 - Giấc mơ Mendeleev
 • Ngày truyền thống khoa Hoá học-năm 2018
 • CLB HOAHOC
 • AUN welcome

Thời khóa biểu

Thông báo thời khóa biểu HK2/2022-2023 khóa 2020, 2021 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

29 Tháng 11 2022
Thông báo thời khóa biểu HK2/2022-2023 khóa 2020, 2021 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK2/2022-2023 khóa 2020, 2021 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học Sinh viên K2020 và K2021 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học...

Thông báo Thời khóa biểu và Danh sách chia nhóm môn Giới thiệu ngành Khóa 2022, Học kỳ 1, năm học 2022-2023

02 Tháng 11 2022

   Khoa Hóa học                                                     ...

Thông báo dời thời gian bắt đầu học môn Giới thiệu ngành, HK1/22-23

14 Tháng 10 2022

  Khoa Hóa học                                                     ...

Thông báo thời khóa biểu HK1/2022-2023 khóa 2022 CT chất lượng cao ngành Hóa học

07 Tháng 10 2022
Thông báo thời khóa biểu HK1/2022-2023 khóa 2022 CT chất lượng cao ngành Hóa học

THÔNG BÁO Thời khóa biểu HK1/2022-2023 khóa 2022 CT chất lượng cao ngành Hóa học THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2022 (mỗi lớp 1 sheet) Lưu ý: - Thời gian bắt đầu...

Thông báo phòng học HK1/2022-2023 chương trình chính quy đại trà và CNTN ngành Hóa khóa 2019

08 Tháng 9 2022
Thông báo phòng học HK1/2022-2023 chương trình chính quy đại trà và CNTN ngành Hóa khóa 2019

THÔNG BÁO Phòng học HK1/2022-2023 chương trình chính quy đại trà và CNTN Ngành Hóa học khóa 2019 THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2019 Lưu ý: Lịch học môn Thiết kế...

Lịch thi

Thông báo lịch thi cuối học kỳ I/2022-2023 môn Tinh dầu chương trình Chính quy

28 Tháng 11 2022

Thông báo Lịch thi cuối học kỳ I/2022-2023 môn Tinh dầu chương trình Chính quy Môn thi: CHE10124_Tinh dầu Thời gian: 7h45 ngày 07/12/2022 Phòng thi: Giảng đường 2

Huỷ lịch thi Học kỳ 1, năm học 2022-2023 của Chương trình đề án khoá 2020, 2021 ngày 21/11/2022

20 Tháng 11 2022

THÔNG BÁO V/v Huỷ lịch thi Học kỳ 1, năm học 2022-2023 của Chương trình đề án khoá 2020, 2021 ngày 21/11/2022   Nhằm tạo điều kiện cho SV đang...

Thông báo lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

24 Tháng 5 2022
Thông báo lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học

THÔNG BÁO Lịch thi giữa kỳ HK3/2021-2022 khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học Sinh viên khóa 2019, 2020 chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa...

Thông báo v/v Tổ chức thi cuối kỳ môn “Giới thiệu ngành”, học kỳ 1, năm học 2021-2022

15 Tháng 12 2021

    Khoa Hóa học                                                    ...

Thông báo và quy định thi cuối kỳ môn An toàn PTN, học kỳ 2, năm học 2020-2021

23 Tháng 10 2021

THÔNG BÁO VÀ QUY ĐỊNH THI TRỰC TUYẾN MÔN AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021  (Dành cho SV cac lơp 20HOH, HK2/2020-2021)   + Thời...

Điểm thi

Điểm thi môn Giới thiệu ngành Khóa 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021

01 Tháng 3 2021

      Khoa Hóa học                                                 ...

Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019

25 Tháng 2 2021
Thông báo điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019

THÔNG BÁO Điểm thi môn Hóa phân tích 1 lớp Chính quy khóa 2019 HÓA PHÂN TÍCH 1

Thông báo điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021

22 Tháng 2 2021
Thông báo điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021

THÔNG BÁO Điểm tổng kết môn thực tập hóa học ứng dụng HK1/2020-2021 SV xem điểm chi tiết tại đây. Lưu ý: Nếu có khiếu nại về điểm, SV liên...

Thông báo điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành

18 Tháng 2 2021
Thông báo điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành

THÔNG BÁO Điểm thi của khóa 2018 ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký chuyên ngành - Hóa hữu cơ 2 - Hóa keo - Polyme_18HOH1 - Hóa keo -...

Thông báo điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2

23 Tháng 9 2020
Thông báo điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2

THÔNG BÁO Điểm thi HK2/19-20 môn Thực tập Hóa phân tích 2 Sinh viên xem điểm tại đây. Lưu ý: - SV cần điều chỉnh đăng ký học phần TTHPT2...

Thông báo khác

Thông báo số 01 v/v Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa Hóa học, đợt 2 năm 2022

26 Tháng 11 2022

          Khoa Hóa học                                             ...

Thông báo v/v thu bổ sung hoặc hoàn trả học phí HK1/2022-2023 đối với sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2022

22 Tháng 11 2022
Thông báo v/v thu bổ sung hoặc hoàn trả học phí HK1/2022-2023 đối với sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2022

THÔNG BÁO V/v thu bổ sung hoặc hoàn trả học phí HK1/2022-2023 đối với sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2022 Sinh viên chương trình chất lượng cao...

Thông báo v/v thu học phí HK1/2022-2023 chương trình đề án

22 Tháng 11 2022
Thông báo v/v thu học phí HK1/2022-2023 chương trình đề án

THÔNG BÁO V/v thu học phí HK1/2022-2023 chương trình đề án Sinh viên chương trình đề án (Việt-Pháp, CLC ngành Hóa và ngành CNKTHH) xem thông báo thu học phí...

Thông báo v/v Giới thiệu chuyên ngành đối với sinh viên khóa tuyển 2020 chương trình Chính quy đại trà

21 Tháng 11 2022
Thông báo v/v Giới thiệu chuyên ngành đối với sinh viên khóa tuyển 2020 chương trình Chính quy đại trà

THÔNG BÁO V/v Giới thiệu chuyên ngành đối với sinh viên khóa tuyển 2020 chương trình Chính quy đại trà    Nhằm cung cấp thông tin về kế hoạch học...

Giới thiệu chuyên ngành chương trình đề án Khoa Hoá học khoá tuyển 2020

19 Tháng 11 2022

KHOA HOÁ HỌC   THÔNG BÁO V/v Giới thiệu chuyên ngành chương trình đề án Khoa Hoá học khoá tuyển 2020   Nhằm cung cấp thông tin về kế hoạch học...

Thông báo v/v cho sinh viên nghỉ học lý thuyết và bài tập để tham dự Hội nghị khoa học lần XIII năm 2022

17 Tháng 11 2022
Thông báo v/v cho sinh viên nghỉ học lý thuyết và bài tập để tham dự Hội nghị khoa học lần XIII năm 2022

THÔNG BÁO V/v cho sinh viên nghỉ học lý thuyết và bài tập để tham dự Hội nghị khoa học lần XIII năm 2022 (Tiểu ban Hóa học) Chiều thứ 2...

Thông báo v/v đăng ký xét chuyên ngành chương trình Chính quy đại trà ngành Hóa học khóa 2019 đợt 3

14 Tháng 11 2022
Thông báo v/v đăng ký xét chuyên ngành chương trình Chính quy đại trà ngành Hóa học khóa 2019 đợt 3

THÔNG BÁO V/v đăng ký xét chuyên ngành chương trình Chính quy đại trà ngành Hóa học Khóa 2019 đợt 3 Sinh viên khóa 2019 trở về trước có nguyện...

Thông báo Đánh giá năng lực Tiếng Anh định kỳ chương trình đề án, Học kỳ 1, năm học 2022-2023

06 Tháng 11 2022

Trường ĐH Khoa Học Tự nhiên Khoa Hóa học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO V/v Đánh giá năng lực...

Thông báo v/v DSSV bị buộc thôi học/cảnh cáo học tập HK1/22-23 chương trình CQ Đại trà

30 Tháng 10 2022
Thông báo v/v DSSV bị buộc thôi học/cảnh cáo học tập HK1/22-23 chương trình CQ Đại trà

THÔNG BÁO V/v DSSV bị buộc thôi học/cảnh cáo học tập HK1/22-23 chương trình CQ Đại trà Danh sách SV bị buộc thôi học/cảnh cáo học tập HK1/22-23 chương trình CQ...

Thông báo kết quả trúng tuyển chương trình Cử nhân tài năng ngành Hóa học khóa 2022

13 Tháng 10 2022
Thông báo kết quả trúng tuyển chương trình Cử nhân tài năng ngành Hóa học khóa 2022

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển chương trình Cử nhân tài năng ngành Hóa học khóa 2022 Danh sách trúng tuyển sinh viên xem tại đây. Lưu ý: - Đối với...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

7664244
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4790
23910
4790
7664244