Thông báo Danh sách sinh viên trình báo cáo seminar môn Nghiên cứu và phát triển (R&D) ngành CNKTHH khóa 2016

THÔNG BÁO

V/v Danh sách sinh viên trình báo cáo seminar môn Nghiên cứu và phát triển (R&D) ngành CNKTHH khóa 2016

  

HỘI ĐỒNG 1 (HÓA HỮU CƠ VÀ HÓA DƯỢC)

... Đọc thêm: Thông báo Danh sách sinh viên trình báo cáo...

Thông báo Danh sách sinh viên trình báo cáo môn Internship ngành CNKTHH khóa 2016

THÔNG BÁO

V/v Danh sách sinh viên trình báo cáo môn Internship ngành CNKTHH khóa 2016

 

 

HỘI ĐỒNG 1

-        Thời gian: 13g00

... Đọc thêm: Thông báo Danh sách sinh viên trình báo cáo môn...

Thông báo nghỉ học môn Đường lối CM của Đảng CSVN lớp 18CKH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ học môn Đường lối CM của Đảng CSVN lớp 18CKH

 

Do GV có lịch học tập huấn nên 03 lớp 18CKH được nghỉ học môn Đường lối CM của Đảng CSVN ngày 24/8/2019

Môn học sẽ bắt đầu học vào ngày

... Đọc thêm: Thông báo nghỉ học môn Đường lối CM của Đảng...

Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt ngành CNKTHH học kỳ 1, 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, 2019-2020

 

Sinh viên ngành CNKTHH theo dõi danh sách link

... Đọc thêm: Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học...

Thông báo V/V Tổ chức báo cáo Thực tập thực tế (Internship) và seminar môn Nghiên cứu và phát triển ( R&D) dành cho SV ngành CNKTHH khóa 2016

            ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                   ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                    KHOA HOÁ HỌC

Đọc thêm: Thông báo V/V Tổ chức báo cáo Thực tập thực tế...

Kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh ngành CNKTHH học kỳ 3, 2018-2019

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 
... Đọc thêm: Kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh ngành...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

3587890
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1678
28165
232052
3587890