Dời ngày bắt đầu tiếp tục HK2/19-20 ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

V/v Dời ngày bắt đầu tiếp tục HK2/19-20 ngành CNKTHH

 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, và theo chủ trương của UBND TP.HCM, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định cho phép sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Sinh viên ngành CNKTHH đi học trở lại vào ngày 02/3/2020

Kế hoạch học tập các khóa sẽ được điều chỉnh và thông báo sau