Thông báo Kết quả xét thực hiện đề tài tốt nghiệp ngành CNKTHH khóa 2016 HK2/19-20

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - KHÓA 2016
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019-2020

 

Sinh viên theo dõi kết quả xét sau

Danh sách sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp

 

Đề nghị tất cả sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài tốt nghiệp (KLTN và TLTN) có mặt tại phòng I.76 vào lúc 13g30 ngày 10/02/2020 gặp mặt BCN để trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xét tốt nghiệp.