Thông báo thay đổi phòng học ngành CNKTHH trong HK2/19-20

THÔNG BÁO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

LỚP 16CKH

1/ Môn CN các sản phẩm tẩy rửa ngày 17/12/2019 học từ tiết 1, bắt đầu lúc 7g00 tại phòng F.204

 

LỚP 19CKH-2

1/ Môn Triết học Mac Lenin (Bắt đầu học từ tuần ngày 16/12/2019)

+ Thứ 5 (ngày 19/12/2019) học tiết 1-5 phòng thông báo sau

+ Thứ 7 học theo TKB đã thông báo tại phòng I.78

 

LỚP 19CKH-3

1/ Môn Anh văn chuyên ngành 2 ngày 17/12/2019 lớp nghỉ, học bù vào ngày 16/12/2019 (tiết 1-3) phòng I.76

2/ Môn Triết học Mac Lenin (Bắt đầu học từ tuần ngày 16/12/2019)

+ Thứ 2 (ngày 16/12/2019) học tiết 4-6 phòng I.76

+ Thứ 7 học theo TKB đã thông báo

3/ Môn Toán cao cấp C1 thứ 7 hàng tuần học tại phòng I.76 (bắt đầu từ ngày 21/12/2019)

 

LỚP 17CKH

1/ Môn Cơ chế phản ứng hóa hữu cơ ngày 16/12/2019 (thứ 2) lớp nghỉ (lịch học bù thông báo sau)

 

LỚP 18CKH-1

1/ Môn Hóa Hữu cơ thứ 3 hàng tuần học tại phòng H2.1 (Bắt đầu từ ngày 17/12/2019)