Kết quả xét định hướng ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2017 Học kỳ 2, năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

V/v Kết quả xét định hướng ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2017

Học kỳ 2, năm học 2019-2020

 

Căn cứ vào chỉ tiêu từng định hướng và nguyện vọng của sinh viên, khoa Hóa thông báo đến sinh viên kết quả xét định hướng như sau:

Định hướng 1: Hóa Hữu cơ, Hóa dược và Hóa phân tích (danh sách sinh viên)

Định hướng 2: Hóa Hữu cơ và Hóa polyme (danh sách sinh viên)

Định hướng 3: Hóa vô cơ và vật liệu chuyển hóa năng lượng (danh sách sinh viên)

 

Sinh viên lưu ý lịch đăng ký học phần qua portal đã được thông báo trước