Danh sách sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học đăng ký học môn Tin học cơ sở (khóa 2019), đăng ký học lại, học cải thiện (khóa 2016, 2017 và 2018)

THÔNG BÁO

V/v Danh sách sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học đăng ký học môn Tin học cơ sở (khóa 2019), đăng ký học lại, học cải thiện (khóa 2016, 2017 và 2018)

 

MÔN TIN HỌC CƠ SỞ (KHÓA 2019)

Danh sách chia lớp

 

HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN (KHÓA 2016, 2017, 2018)

Danh sách đạt

Danh sách không đạt

Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện chưa đăng ký lớp gửi mail cho Thầy Trường Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để bổ sung lớp học. Hạn chót 16g00 ngày 28/11/2019 (Sau thời gian này, nếu sinh viên không bổ sung sẽ xóa tên đăng ký học lại, học cải thiện)