Thông báo về việc học bù ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

V/v học bù ngành CNKTHH

 

LỚP 18CKH-1

Thời gian học bù môn "Hóa polyme và hóa keo"

- Thời gian: tiết 4-6 (từ 9g40) ngày 03/9/2019 (thứ 3)

- Địa điểm: phòng I.23

LỚP 18CKH-3

Do GV có lịch công tác, nên môn "Sinh học đại cương 1" ngày 04/9/2019 được nghỉ, học bù theo lịch sau

- Thời gian: tiết 8-12 (từ 13g30) ngày 03/9/2019

- Địa điểm: phòng B.41