Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt ngành CNKTHH học kỳ 1, 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 1, 2019-2020

 

Sinh viên ngành CNKTHH theo dõi danh sách link sau

19-20-HK1-DSSV

Chỉ những môn có mở trong HK1/19-20 (TKB đã được thông báo) mới đăng ký thành công.

Sinh viên chưa đăng ký mã lớp học lại, vui lòng gửi mail đăng ký mã lớp qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hạn chót 14g00 ngày 21/8/2019, sau thời gian này, khoa sẽ xóa tên sinh viên khỏi danh sách đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt trong HK1/19-20