Thay đổi phòng thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh_HK1_2018-2019 (Khóa 2016)

THAY ĐỔI PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐỊNH KỲ (KHÓA 2016)

 

Khóa 2016 kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh theo nội dung đã thông báo, thời gian thay đổi như sau:

- Thời gian: 8g30 ngày 24/9/2018

- Địa điểm: phòng I.78

Nội dung thi theo thông báo trước