Thông báo học bù môn Hóa đại cương 1 lớp 18CKH-2 (lớp cũ)

THÔNG BÁO HỌC BÙ MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG 2 LỚP 18CKH-2 (Lớp cũ)

 

Do ngày mai, 25/8/2018, lớp 18CKH phải học tập huấn CDIO theo kế hoạch, nên môn hóa đại cương 2 buổi chiều được nghỉ.

Lớp học bù vào 10g30 ngày 25/8/2018 (cùng ngày) tại phòng F.110