Đăng ký xét thực hiện đề tài tốt nghiệp ngành CNKTHH Học kỳ 1, 2023-2024 khóa 2019B trở về trước

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA HÓA HỌC

 

... Đọc thêm: Đăng ký xét thực hiện đề tài tốt nghiệp ngành...

Thông báo Quy định bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp và Tiểu luận tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2019 về trước

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA HÓA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh

... Đọc thêm: Thông báo Quy định bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp...

Thông báo Thời gian trình đề tài tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2019 về trước

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA HÓA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

... Đọc thêm: Thông báo Thời gian trình đề tài tốt nghiệp...

Thông báo v/v học lý thuyết môn Phát triển quá trình hóa học: từ phòng thí nghiệm đến quy mô sản xuất nhỏ (Pilot) ngành CNKTHH khóa 2020

THÔNG BÁO

V/v học lý thuyết môn Phát triển quá trình hóa học: từ phòng thí nghiệm đến quy mô sản xuất nhỏ (Pilot) ngành CNKTHH khóa 2020

 

Lịch học chi tiết sau:

Lớp 20CKH_1: thứ 3 tiết 1-3 phòng B.40

Lớp 20CKH_2: thứ 4 tiết 10-12 phòng C.32B

Lớp 20CKH_3: thứ 5 tiết 7-9 phòng F.110 (Cập nhật lịch do ghi sai)

GV phụ trách:

... Đọc thêm: Thông báo v/v học lý thuyết môn Phát triển quá...

Thông báo kết quả xét thực hiện đề tài tốt nghiệp khoá 2019 về trước (chính thức) ngành CNKTHH

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HÌNH THỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP KHOÁ 2019 VỀ TRƯỚC (CHÍNH THỨC)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC

 

SV xem kết quả thực hiện đề tài theo danh sách sau [

... Đọc thêm: Thông báo kết quả xét thực hiện đề tài tốt...

Kết quả xét thực hiện đề tài ngành CNKTHH khoá 2019 về trước HK2/2022-2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC KHOÁ 2019 VỀ TRƯỚC

HỌC KỲ 2, 2022-2023

 

Căn cứ vào Quy định xét thực hiện đề tài tốt nghiệp, Khoa thông báo đến sinh viên ngành CNKTHH khoá 2019 về trước kết quả như sau:

... Đọc thêm: Kết quả xét thực hiện đề tài ngành CNKTHH khoá...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

8819417
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2027
24414
127552
8819417