Thông báo thời khóa biểu ngành CNKTHH trong HK3/22-23 khóa 2019, 2022

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

HỌC KỲ 3, 2022-2023, KHÓA 2019, 2022

 

SV theo dõi thời khóa biểu sau

... Đọc thêm: Thông báo thời khóa biểu ngành CNKTHH trong...

Thông báo Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK3/22-23 khóa 2020, 2021

THÔNG BÁO

V/v Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK3/22-23 khóa 2020, 2021

 

SV theo dõi phòng học sau:

... Đọc thêm: Thông báo Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật...

Thông báo Thời khoá biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học khoá 2020, 2021 trong HK3/22-23

THÔNG BÁO

Thời khoá biểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học khoá 2020, 2021 trong HK3/22-23

 

SV theo dõi thời khoá biểu sau

... Đọc thêm: Thông báo Thời khoá biểu ngành Công nghệ Kỹ...

Phòng học ngành CNKTHH khoá 2022, HK2-22-23

THÔNG BÁO PHÒNG HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC KHOÁ 2022, HK2-22-23

 

SV theo dõi phòng học sau:

TKB khoá 2022

... Đọc thêm: Phòng học ngành CNKTHH khoá 2022, HK2-22-23

Thời khoá biểu ngành CNKTHH khoá 2022, HK2/22-23

THÔNG BÁO THỜI KHOÁ BIỂU NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC

KHOÁ 2022, HỌC KỲ 2, 2022-2023

 

SV theo dõi thời khoá biểu sau

... Đọc thêm: Thời khoá biểu ngành CNKTHH khoá 2022, HK2/22-23

Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học khoá 2020, 2021 HK2/22-23

THÔNG BÁO

V/v Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học khoá 2020, 2021 HK2/22-23

 

SV theo dõi TKB sau

-

... Đọc thêm: Phòng học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học khoá...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

8819607
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2217
24604
127742
8819607