Thời khóa biểu ngành CNKTHH học kỳ 1, năm học 2018-2019 khóa 2016, 2017, 2018 (cập nhật phòng học)

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (PHÒNG HỌC)

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

 

Khóa 2016

... Đọc thêm: Thời khóa biểu ngành CNKTHH học kỳ 1, năm học...

Kế hoạch học tập và Thời khóa biểu (dự kiến)học kỳ 1, năm học 2018-2019 ngành CNKTHH khóa 2018

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019 (DỰ KIẾN)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2018

 

... Đọc thêm: Kế hoạch học tập và Thời khóa biểu (dự kiến)học...

Kế hoạch học tập (2018-2019) và Thời khóa biểu (HK1/2018-2019) ngành CNKTHH khóa 2016, 2017

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

 

Khoa Hóa thông báo đến sinh viên ngành CNKTHH thời khóa biểu (dự kiến) và kế hoạch học tập như sau:

... Đọc thêm: Kế hoạch học tập (2018-2019) và Thời khóa biểu...

Cập nhật thời khóa biểu ngành CNKTHH, khóa 2017, học kỳ 3, năm học 2017-2018

Cập nhật thời khóa biểu ngành CNKTHH, khóa 2017, học kỳ 3, năm học 2017-2018

 

Sinh viên theo dõi link sau

Thời khóa biểu

Đọc thêm: Cập nhật thời khóa biểu ngành CNKTHH,...

Thời khoá biểu ngành CNKTHH, học kỳ 3, năm học 2017-2018 (Khoá 2016)

THÔNG BÁO THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 3, NH: 2017-2018, (HỌC KỲ 6), NGÀNH CNKTHH (KHOÁ 2016)

Sinh viên theo dõi thời khoá biểu và kế hoạch học tập theo link sau:

- Kế hoạch học tập

-

... Đọc thêm: Thời khoá biểu ngành CNKTHH, học kỳ 3, năm học...

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2017-2018, ngành CNKTHH (khóa 2017)

THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2017-2018, ngành CNKTHH, khóa 2017)

 

Khoa Hóa học thông báo đến sinh viên khóa 2017 thời khóa biểu ủa học kỳ 2, năm học 2017-2018 như sau:

... Đọc thêm: Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2017-2018,...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

4419798
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
810
27058
70333
4419798