Phòng học HK3/21-22 ngành CNKTHH khóa 2020

PHÒNG HỌC HK3/21-22 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC KHÓA 2020

 

TKB HK3/21-22

Kế hoạch học:

- Bắt đầu: 25/4/2022

- Tuần 30/5/2022: Thi giữa kỳ

- Tuần 18/7/2022 và 25/7/2022: Thi kết thúc môn

 

Lưu ý:

- BT Hóa phân tích bắt đầu học từ tuần 02/5/2022