Thời khóa biểu ngành CNKTHH HK3/21-22 (khóa 2020)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC KHÓA 2020

HỌC KỲ, NĂM HỌC 2021-2022

 

Thời khóa biểu

Đăng ký học phần

 

Bắt đầu HK3/21-22: 25/4/2022