Đăng ký môn Thiết kế thí nghiệm HK1/2021-2022 ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn Thiết kế thí nghiệm HK1/2021-2022 ngành CNKTHH

   Học kỳ 1/2021-2022, Khoa Hóa học triển khai mở môn học Thiết kế thí nghiệm (2TC). tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối có thể tốt nghiệp đúng tiến độ trong tình hình dịch bệnh kéo dài. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể lựa chọn môn học này làm môn học chuyên ngành tự chọn.

* Đối tượng: sinh viên khóa 2017 trở về trước tất cả các chương trình thuộc ngành CNKTHH

* Nội dung môn học gồm:

+ 16.5 tiết lý thuyết chung

+ 18 tiết nghiên cứu tình huống ứng với 6 chuyên ngành (mỗi CN 3 tiết)

+ 18 tiết bài tập theo nhóm (2-3 SV/nhóm)

   Trong HK1/2021-2022, Khoa dự kiến mở 2 lớp, sinh viên có nguyện vọng học sẽ đăng ký 1 trong 2 lớp dưới đây theo mục số 1:

- Lớp 1: Tiến độ học nhanh, có thể học vào buổi tối, thời gian kết thúc dự kiến tháng 10/2021, phù hợp cho những bạn cần hoàn tất chương trình để xét tốt nghiệp vào cuối tháng 10/2021.

- Lớp 2: Tiến độ học bình thường, thời gian kết thúc dự kiến cuối tháng 12, phù hợp cho những sinh viên chưa tốt nghiệp vào tháng 10/2021.

LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Thời gian đăng ký: từ lúc ra thông báo đến hết ngày 10/9/2021.

LƯU Ý:

- Sau khi chốt danh sách, sinh viên sẽ không được thay đổi nữa. Danh sách đăng ký môn Thiết kế thí nghiệm sẽ được gửi xuống PDT để xử lý tiếp.