Đăng ký học phần môn học triển khai sớm của HK1/2021-2022 ngành CNKTHH khóa 2018

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần môn học triển khai sớm của HK1/2021-2022 ngành CNKTHH khóa 2018

 

-        Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 23g30 ngày 29/7/2021

-        Hình thức: đăng ký online qua link sau [Đăng ký học phần]

-        Thời khóa biểu HK1/2021-2022 [TKB HK1/21-22]

-        Thời gian bắt đầu học: từ ngày 02/8/2021

-        Hình thức học: online qua ZOOM

Các môn học sẽ học theo hình thức online đến khi nhà Trường cho phép tổ chức học offline, Khoa sẽ triển khai các học phần thực hành chưa hoàn thành của HK3/20-21 (sẽ tạm ngưng các môn của HK1/21-22).