Phòng học HK3/20-21 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2017, 2018

THÔNG BÁO

Phòng học HK3/20-21 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2017, 2018

 

SV theo dõi Thời khóa biểu sau

TKB khóa 2018

Thời gian bắt đầu: 19/4/2021 (đối với các môn có ghi chú thời gian riêng sẽ bắt đầu theo thời gian trong TKB)

 

Lưu ý:

-        Phần cuối của Môn Các phương pháp phân tích vật liệu (HK2/20-21) do PGS.TS. Nguyễn Tuyết Phương sẽ học vào tiết 10-12 các ngày 19/4 và 26/4 tại phòng I.76

-        Môn Tổng hợp thuốc thông minh bắt đầu học từ ngày 19/4/2021. Ngày 19/4/2021 học tại phòng I.78, các tuần tiếp theo học theo TKB.

- Môn Các phương pháp phát hiện và phát triển thuốc bắt đầu học từ lúc 13g30.

-        Kế hoạch học thực tập Phát triển quá trình hóa học: từ phòng thí nghiệm đến quy mô sản xuất nhỏ (Pilot)

Danh sách chia nhóm do Khoa chia dựa theo lịch học của SV (sau khi kết thúc đăng ký học phần)

SV liên hệ giáo viên qua email để nhận tài liệu học tập

Phần 1:

- Phụ trách chung: ThS. Nguyễn Xuân Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Số lượng sv: 30-35sv/nhóm

- Lịch học: Nhóm 1 (15,16/5/2021), Nhóm 2 (22,23/5/2021), Nhóm 3 (28,29/5/2021)

Phần 2a:

- Phụ trách chung: PGS.TS. Nguyễn Thái Hoàng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Số lượng sv: 15 sv/nhóm

- Lịch học: Thứ 7 và CN các tuần: Nhóm 1 (08/5/2021), Nhóm 2 (09/5/2021), Nhóm 3 (15/5/2021), Nhóm 4 (16/5/2021), Nhóm 5 (22/5/2021), Nhóm 6 (23/5/2021)

Phần 2b:

- Phụ trách chung: ThS. Đặng Thành Đạt (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Số lượng sv: 30-35 sv/nhóm

- Lịch học: thứ 7 các tuần: Nhóm 1 (08/5/2021), Nhóm 2 (15/5/2021), Nhóm 3 (22/5/2021)

Phần 3:

- Phụ trách chung: TS. Nguyễn Ngọc Ân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Lịch học: Nhóm 1 (Sáng 22/4/2021 và Chiều 24/4/2021), Nhóm 2 (Sáng 24/4/2021 và Sáng 25/4/2021)