TKB ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học HK3/20-21 – Khóa 2018 (Cập nhật thời gian)

THỜI KHÓA BIỂU (CẬP NHẬT THỜI GIAN)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC KHÓA 2018

 

SV theo dõi TKB sau

TKB khóa 2018 (phòng sẽ cập nhật sau)

 

Lưu ý:

- Môn Các phương pháp phân tích vật liệu (HK2/20-21) học thêm tiết 1-3 các ngày 19,26/4/2021 (GV phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Tuyết Phương) Phòng thông báo sau

- Kế hoạch học thực tập Phát triển quá trình hóa học: từ phòng thí nghiệm đến quy mô sản xuất nhỏ (Pilot)

Danh sách chia nhóm do Khoa chia dựa theo lịch học của SV (sau khi kết thúc đăng ký học phần)

Phần 1:
- Phụ trách chung: ThS. Nguyễn Xuân Hải
- Số lượng sv: 30-35sv/nhóm
- Lịch học: Nhóm 1 (15,16/5/2021), Nhóm 2 (22,23/5/2021), Nhóm 3 (28,29/5/2021)
Phần 2a:
- Phụ trách chung: PGS.TS. Nguyễn Thái Hoàng
- Số lượng sv: 15 sv/nhóm
- Lịch học: Thứ 7 và CN các tuần: Nhóm 1 (08/5/2021), Nhóm 2 (09/5/2021), Nhóm 3 (15/5/2021), Nhóm 4 (16/5/2021), Nhóm 5 (22/5/2021), Nhóm 6 (23/5/2021)
Phần 2b:
- Phụ trách chung: ThS. Đặng Thành Đạt
- Số lượng sv: 30-35 sv/nhóm
- Lịch học: thứ 7 các tuần: Nhóm 1 (08/5/2021), Nhóm 2 (15/5/2021), Nhóm 3 (22/5/2021)
Phần 3:
- Phụ trách chung: TS. Nguyễn Ngọc Ân
- Lịch học: Nhóm 1 (Sáng 22/4/2021 và Chiều 24/4/2021), Nhóm 2 (Sáng 24/4/2021 và Sáng 25/4/2021)